Maazalar - İşlem Rehberi

İşlem Rehberi

Çerez Politikası

DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (“Maazalar”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, www.maazalar.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politakası www.maazalar.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Maazalar, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Maazalar tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Maazalar.com Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

1.Çerez (“Cookie”) Nedir ?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirisiniz.

2.Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, Maazalar tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Maazalar ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

3.Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Maazalar üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

4.Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Maazalar, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler  Your Online Choices  üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

5.Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Maazalar’a başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Maazalar tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Maazalar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

6. Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Maazalar, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Maazalar, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik Politikası

DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL. MÜH. DAN. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ  (“Maazalar”)  olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Maazalar Gizlilik Politikası (“Politika”) , üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. www.maazalar.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, Maazalar tarafından işletilmekte olan www.maazalar.com internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform”  olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Maazalar ile paylaşılan veya Maazalar’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

1.Hangi Veriler İşlenmektedir ?

Aşağıda Maazalar tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

2.Kişisel Veri İşleme Amaçları

Maazalar, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Maazalar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Maazalar tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Maazalar ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Maazalar’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

3. Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Maazalar, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Maazalar, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Maazalar’nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Maazalar, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ , Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

5.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.maazalar.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında uygun  yöntemlerle iletilebilecektir. Maazalar, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Maazalar’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

SATICI İŞ ORTAKLIĞI ve İLAN SÖZLEŞMESİ

 • ­ TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı Ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi Fatih Mah. GMK Bulvarı No 632 Mezitli / Mersin adresinde bulunan DERYA BİLİŞİM GÜVENLİK TELEKOMİNİKASYON MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra ”Maazalar” olarak anılacaktır) ile merkezi ………………………… ………… ……. …………. ……… ……. …………. ……… …. .…….. ………………….. ………………….. adresinde bulunan …………………………………….. vergi numarası ve ………………………………………… KEP adresi olan ………………… …….. ………………… ……. ……. … ….. …. …… …. ……… ("Satıcı") arasında akdedilmiştir.

Maazalar ve Satıcı işbu Sözleşme 'de münferiden 'Taraf' ve müştereken 'Taraflar’ olarak anılacaklardır.

 • SÖZLEŞME'NİN AMACI VE KAPSAMI

Maazalar, www.maazalar.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil Websitesi’ni işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcıları üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Maazalar, Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmadığı gibi, hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı, Maazalar tarafından yönetilmekte olan www.maazalar.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza aracılığıyla satış yapmak, Maazalar ise Satıcı'nın kendisine ödeyeceği komisyon ve aidat karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı‘yı faydalandırmak istemektedir.

Satıcı, işbu Sözleşme ile Maazalar’ı, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin Maazalar’a yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

İşbu Sözleşme'nin amacını, Websitesi üzerinde Maazalar ya da Maazalar’ın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler'den, Satıcılar‘ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Maazalar tarafından Satıcı‘ya sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir, Maazalar işbu ticari faaliyette sadece, Satıcı ‘ya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza'nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir, Satıcı, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde tek başına sorumlu olacaktır.

 • TANIMLAR

Alıcı: Maazalar ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.

Hizmet/Hizmetler Alıcı ve Satıcılar 'ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla Maazalar tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak; Satıcı’nın pazarlama faaliyetlerini kolaylaştırabilmek ve satışlarını arttırabilmek amacıyla Web Sitesi’nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı: Websitesi’ne erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Sanal Mağaza (E-Mağaza veya Mağaza olarak da anılabilir):  Maazalar’ın Websitesi üzerinde Maazalar prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı'lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar‘ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

Satıcı (Satıcı Üye olarak da anılabilir):  Maazalar ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesi'ne üye olan ve Websitesi üzerinde (Sanal Mağaza Kanalı ile) oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

E-Mağaza Merkezi (Mağaza Paneli olarak adlandırılabilinir):  Satıcı'nın, Maazalar tarafından Websitesi'nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği mülkiyeti Maazalar’da kalmak kaydıyla belirli bir süre için kendisine tahsis edilen özel sanal sayfayı ifade eder. Maazalar’ın malik ve yönetici olarak bu alandaki tasarruf hakları saklıdır.

Web Sitesi (Websitesi olarak da anılabilir):  Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Maazalar’a ait olan ve Maazalar’ın işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.maazalar.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder. Web Sitesi adresinin ileride değişmesi halinde de, Maazalar’ın bildireceği yeni adres işbu sözleşmedeki Web Sitesi tanımını karşılamak üzere kullanılacaktır.

 • SATICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı, "Satıcı“ sıfatını kazanabilmek için, öncelikle Websitesi'nde bulunan Satıcı Başvuru Formu’nu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır, iş bu Sözleşme'nin elektronik ortamda yani Satıcı Başvuru Formu doldurulurken onaylanmasından sonra, bu sözleşmenin çıktısı alınarak imzalanıp Mağaza Paneli sayfasına yüklenecektir. Satıcı, EK-1’de bulunan Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi’nde yer alan belgeleri eksiksiz olarak temin edecektir ve yine Mağaza Paneli’ne yükleyecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Maazalar’ın Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, başvuru sırasında, gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler vermesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Maazalar nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir. Satıcı, Satıcı’ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren mümkün olan ilk fırsatta ve derhal ve bu mümkün olmazsa en geç 15 (on beş) gün içinde, Maazalar‘a bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satın alma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. Maazalar’ın Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle Maazalar’ın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Websitesi'ne üye olduğu esnada Websitesi'nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağazasına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı‘nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden ve veri güvenliğinden münhasıran sorumludur. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Panel’de Maazalar aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, Maazalar’ın bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Maazalar ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi her zaman temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Ek olarak, Satıcı, Websitesi‘ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 7.5 ‘inin uygulanacağını ve bu yükümlülüklerin ihlali nedeniyle Maazalar’ın uğrayabileceği her türlü zararın yanında, Maazalar aleyhine olarak kurumlarca düzenlenen idari cezaların tamamını da Maazalar’ın ilk yazılı talebi ile derhal ödeyerek karşılamayı kabul eder. Satıcı Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve Maazalar’a karşı sorumludur. Satıcı ayrıca, Websitesi‘nde ve Sanal Mağaza‘da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur.

Satıcı EK-4'te bulunan "Satış ve İlan Koşulları“nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların Sözleşme'nin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.

Satıcı, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin ancak bununla sınırlı olmaksızın Sanal Mağazası'nın www.maazalar.com sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bila bedel Maazalar‘a tahsis ettiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Görsellerin Satıcı tarafından Maazalar’a verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK“) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın Maazalar’a 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecek ve her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Websitesi dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı Maazalar’ın bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudan Satıcı’ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır.

Satıcı, hiçbir surette Maazalar kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır. Satıcı’nın aksi yöndeki davranışlarının tespiti halinde Maazalar’ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisi bulunduğu gibi, Satıcı, Maazalar’ın bu sebeple uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zararı Maazalar’ın ilk yazılı talebi üzerine karşılamakla yükümlüdür.

Satıcı, Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.

Maazalar, Satıcıya ürünlerini daha profesyonel bir biçimde sunabilmesine yardımcı olmak için fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanma imkânı sunabilecektir. Bu hizmetin sunulması tamamen Maazalar’ın takdirindedir, Satıcı; işbu stüdyo hizmetlerinden faydalanması halinde, stüdyo kullanımına dair prosedür gereğince Maazalar veya ilgili stüdyo tarafından talep edilmesi muhtemel bilgi ve belgeleri Maazalar’a veya stüdyoya sunacaktır.

Satıcının, Sanal Mağaza’da ki satışlarında, ürün bedeli bir havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde, tam olarak Alıcı’ya ulaştırdıktan ve Alıcı ürünü inceleyerek teslim aldıktan sonra, Alıcı EK-6’ya göre iade sürecini başlatmaz ise ödeme, Ek-3’e göre varsa komisyon tutarı ve varsa Kargo Bedeli kesilerek, Satıcı’nın hesabına aktarılır.

Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Maazalar ürün ve hizmetlerinden yararlanmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Maazalar’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak üye olduğunun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

Satıcı, Websitesi’nden satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK“) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri eser sahibinin rızası ile Websitesi’nde satışa sunduğunu, 3. Kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, Maazalar’ın ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, Maazalar’a ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal Maazalar’a temin edeceğini aksi halde Maazalar’ın Satıcı’nın Websitesi’ndeki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • MAAZALAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Maazalar, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Maazalar, bu bilgileri Hizmetler'in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin Maazalar tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına ve paylaşılmasına rıza göstermiştir.

Maazalar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de Maazalar’ın, Satıcı tarafından Websitesi’nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Maazalar, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Maazalar ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının ya da idari kurumların kararını yerine getirmek için söz konusu içerikler üzerinde her türlü işlemi gerçekleştirebilecektir.

Maazalar‘ın Satıcı’nın Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun Maazalar’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

 • MALİ HUSUSLAR

Satıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler'den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığında işbu sözleşme ve eklerinde belirlenen şartlar dahilinde ücrete hak kazanacaktır. Maazalar tarafından Satıcı’ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartları EK-3'te yer alan "Finansal ve Özel Çalışma Şartları“nda belirlendiği şekilde uygulanacaktır.

Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı'ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme'nin Madde 7.5'i uyarınca, Maazalar maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcı’nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı 'dan bizzat tahsil edebilir. Satıcı, Maazalar’ın kendi nezdinde tuttuğu her türlü mal ve alacağı üzerinde Maazalar’ın rehin ve hapis hakkının mevcut olduğunu ve Maazalar’ın yapacağı rehin, bloke ve mahsup gibi Satıcı’nın alacağına kavuşmasını geciktiren/engelleyen her türlü işleme muvafakat ettiğini beyan eder.

 • SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve EK1’de tanımlanan tüm evrakları ve Mağaza Paneli üzerinden Maazalar’ın talep edeceği tüm evrakları tam ve eksiksiz olarak bu Panel’e yükledikten sonra yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

Maazalar herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her zaman tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşme'nin Maazalar tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar Maazalar tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar’ın kendi arasındaki ilişkisini etkileyecek; Satıcı’nın Sanal Mağaza üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılarla karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları ve yükümlülükleri devam edecektir.

Taraflardan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Satıcı’nın ödeme güçlüğüne düştüğünün Maazalar tarafından öğrenilmesi halinde de Maazalar sözleşmeyi tek taraflı olarak Madde 7.2 hükmüne göre feshedebilir.

Taraflar işbu Sözleşme'de EK-4'te yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Maazalar’ın Sözleşme’yi derhal ve tek taraflı fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Maazalar Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Maazalar Hizmetler'i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı'ya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.

Satıcı, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Mağaza Paneli üzerinden veya Websitesi üzerinden veya herhangi bir şekilde yazılı olarak kendisine ilan edilen satış kurallarına, Websitesini kullanma kurallarına uyulmaması sebebiyle Maazalar‘ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak uğramış olduğu, müspet ve/veya menfi her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masraflı gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Maazalar ‘ın herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Maazalar ‘ın söz konusu hakkını kullanması Maazalar ‘ın Sözleşmeyi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Maazalar Sözleşme'yi feshetmese bile söz konusu tazminata hak kazanır.

Satıcı, Maazalar aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde Maazalar ‘ın kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde Maazalar ‘a temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı'ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı’ya ait tüm mağazalardan (Maaza’lardan) tahsil edilebilecektir. Dava ve takipler neticesinde doğabilecek zararlarla ilgili olarak Satıcı’ya rücu edilebilmesi için bu dava ve takiplerin Satıcı’ya ihbar edilmesi mecburiyeti yoktur. Ayrıca, Maazalar‘a herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi, haciz müzekkeresi tebliğ edilmesi, Maazalar‘ın Satıcı’nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Sanal Mağaza’da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcılar’ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, Maazalar, Satıcı’nın www.maazalar.com hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin veya haciz müzekkeresinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere adli/idari makamlarca aksi belirtilene kadar; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve Satıcı’ya haber vermeksizin bloke edebilir ve talep eden kurumlara bu bedeli ödeyebilir.

 • SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

Satıcı, işbu Sözleşme‘yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme'nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Maazalar gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, Maazalar belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme’de eklemeler ve düzenlemeler yapma hakkına da sahiptir.

Söz konusu Sözleşme değişiklikleri, Maazalar tarafından;

(i) Satıcı’nın Maazalar‘a, Websitesi’ne üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi,

(ii)Satıcı Ofisi (https://www.maazalar.com) ekranında duyurulması veya

(iii) Websitesi’nde yayınlanması yoluyla yapılabilir.

İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Yasal düzenlemeler sebebiyle geçmişe etkili şekilde yürürlüğe girmesi gereken düzenlemelere ilişkin durumlar saklıdır.

Şüpheye mahal vermemek adına, Maazalar Sözleşme’nin imza tarihinden sonra Satıcı’ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve Maazalar tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler Maazalar tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Maazalar tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Websitesi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Satıcı, Maazalar tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin Maazalar‘ın Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür. Satıcı Platform’daki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, Satıcı’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Satıcı’nın Websitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. Satıcı’nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişiklik en geç 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı olarak derhal diğer Tarafa bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

Karşı Tarafın temerrüdüne, Sözleşme'nin feshine ve Sözleşme’den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme’nin Madde 8.5’i uygulanacaktır.

 • GİZLİLİK

Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler ve sair tüm bilgiler "Gizli Bilgi" olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme'nin sona ermesini takip eden 10 (on) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerIendirilecektir.

İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

Taraflar, Gizli Bilgiler'i gizli tutacak ve alıcı Tarafın, ifşa eden Taraf'ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. Aksi takdirde taraflar bundan doğan zararları karşılamakla yükümlüdür. Maazalar’ın Gizli Bilgiler'i üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcılar’ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılar’a iletebilme hakkı saklıdır. Satıcı, herhangi bir yargı makamı ya da idari makam kararı gereği bile olsa herhangi bir bilgiyi ifşa etmesi gerektiği takdirde bu durumdan öncelikle ve derhal Maazalar’ı yazılı olarak bilgilendirecektir.

 • FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Maazalar markası ve logosu, maazalar.com mobil uygulamasının ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Maazalar tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakki ile Maazalar’ın mülkiyetindedir. Satıcı, Maazalar‘ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Maazalar’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, www.maazalar.com mobil uygulamasının ve Websitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Satıcı, www.maazalar.com mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde Maazalar‘ın ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. Maazalar, üçüncü kişilerin veya Maazalar‘ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı’nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin 7.5. Maddesi’nin uygulanacağını kabul eder.

Maazalar, Websitesi ve www.maazalar.com mobil uygulaması üzerinde gösterilen faaliyetlerde fikri mülkiyet haklarına itibar edilmesine ve bu konuda herhangi bir ihlal olmamasına azami önem göstermektedir ve Websitesi üzerinden markasının veya diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri süren hak sahiplerinin şikayetlerini kabul ederek, bu şikayetleri inceleyecektir. Şikâyeti yerinde görmesi halinde tarafları uzlaştırabilmek adına Satıcı ile iletişime geçerek ihlale sebep olan içeriği kaldırmasını talep edebilecek ve söz konusu Satıcı’nın bilgilerini şikâyet sahibine iletebilecektir. Maazalar’ın incelemeyi gerçekleştirebilmek adına ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Maazalar’ın amacı Websitesi üzerinde gerçekleşebilecek fikri mülkiyet ihlallerinin uzlaşmacı yollarla çözümüne aracılık etmektedir. Bu, Maazalar‘ın söz konusu durumlarda bir karar mercii olarak hareket ettiği ya da sorumluluk üstlendiği şeklinde yorumlanamaz.

 • MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgali savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar'dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep“) Taraflardan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf') bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Tarafa yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme'nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

 • UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme'den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 • MUHTELİF HÜKÜMLER

Delil sözleşmesi

Satıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Maazalar'ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Maazalar‘ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Tarafların İlişkisi

İşbu Sözleşme'nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz'i halefleri arasında bir acentelik bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

Sözleşme'nin Bütünlüğü

İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme’yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme'nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir.

Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 • SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Satıcı, Maazalar‘ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme 'deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir veya temlik edemeyecektir.

 • TADİL VE FERAGAT

Maazalar’ın Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

15 (on beş) madde ve 7 ekten ibaret olan bu Sözleşme, Taraflar'ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Ekler, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

EKLER:

EK-1: Mağaza açmak için Gerekli Belge Listesi

EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları

EK-4: Satış ilan ve Koşulları

EK-5: Aynı Gün Kargo Koşulları

EK-6: İade Koşulları

EK-7: Kişisel Verilerin Korunması Şartları, Bilgilendirme ve Muvafakatname

Maazalar Satıcı

EK-1 - Mağaza açmak için Gerekli Belge Listesi

 • Mağaza Açılışı veya Fiziki Mağaza Üyeliği İçin Gerekli Belge Listesi :

(a) Sermaye şirketi iseniz:

 • Vergi levhası
 • Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin asli

(b) Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklık iseniz:

 • Ortaklık sözleşmesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Faaliyet belgesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası

DERYA BİLİŞİM GÜVENLİK TELEKOMİNİKASYON MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.

EK-2 - - Yasaklı Ürünler Listesi (Bu listede yer alan ürünler, sözleşmenin imza tarihi itibariyle düzenlenmiş olup, bilgilendirme amaçlıdır. Satıcı bu konudaki yasal düzenlemeleri güncel olarak takip etmek ve bu listede yer almasa bile yasalarca satışı yasaklı kabul edilen ürünleri satmamakla yükümlüdür).

Yasadışı Ürünler

 • Çalıntı mallar
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Sahte para ve belgeler
 • Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
 • Şifreli yayın çözücüler
 • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 • Yasaklı kitap ve yayınlar

İnsan sağlığına zararlı ürünler

 • Uyuşturucu maddeler
 • Alkollü içecekler
 • Tütün mamulleri, elektronik sigaralar ve elektronik sigaraların tamamlayıcı parçaları
 • İlaçlar, tıbbi cihazlar ve diğer benzeri sağlık ürünleri
 • Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları.
 • Tıbbi cihazlar (Diş macunu, diş protez bakım ürünleri, kondom, hasta altı bezi, inkontinans pedi, topikal uygulanan sıcak soğuk kompres, yara bandı, flaster, pamuk, ağız çalkalama suyu, nefes açıcı burun bantları hariç)
 • Numaralı gözlük camları ve numaralı lensler
 • İşitme cihazları, ortopedik protez ve ortezleri
 • Veteriner tıbbi ürünler
 • Sağlık Bakanlığı tarafından satışı yasaklanmış ürünler (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan izin alınmaksızın Sağlık beyanıyla satışa sunulan ürünler, zayıflama hapları, etken madde içeren ürünler, yasak cinsel ilaçlar vb.)

Silahlar, patlayıcı maddeler ve tehlike arz eden diğer ürünler

 • Ateşli silahlar
 • Kama, hancer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıcaklar, topuz, topuzlu kamcı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletler.
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler.
 • Biber gazı
 • Elektroşok cihazları
 • PCB ( poliklorlu bifeniller ) ve bunu içeren ürünler.
 • Amanyum nitrat ve kütlece %28 den daha fazla amunyum nitrattan gelen azot içeren gübreler.

Kanun ve mevzuat kapsamında satışı (veya internet üzerinden satışı) yasak veya denetime tabi olan ürünler.

 • Alım satımı devlet iznine tabi olan ürünler.
 • Telsizler (Kısa mesafe erişimli telsiz (KET) cihazları hakkında yönetmelik kapsamında kalan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemler hariç)
 • Askeri teçhizat
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Radar detektörleri
 • Airbag ve Ekipmanları
 • Emniyet kemeri adaptörü
 • Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacı ile kullanılan cihaz ve teçhizat
 • Maymuncuk ve kilit açıcıları
 • Şans oyunları biletleri
 • Sertifikasız tohumlar.
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Madalya ve nişanlar.

Kişisel verilere ilişkin kuralları ihlal eder nitelikteki ürünler.

 • Kişilik hakları
 • Yüz fotoğrafı isimler ve imzalar.
 • İnsan ve diğer canlı organları
 • Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 • Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

Fikri mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki ürünler.

 • Telif hakkını haiz ürünler
 • Lisanssız oyunlar.
 • Sahte veya replika ürünler.
 • Seri numarası çıkarılmış kopya ve bandrolsüz ürünler.

www.maazalar.com üzerinden satışa yasak olan diğer ürünler.

 • Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler.
 • Yönlendirme içeriği olan ürün ilanları
 • İkinci el ürünler.
 • Ürün özelliği taşımayan satışlar.
 • Diğer kurum, kuruluş ve E- Ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları.
 • Deneme boyu / numune ( tester ) ve kutusuz veya teşhir ürünü olan parfüm ve sair kozmetik ürünleri
 • Hisse senedi, tahvil, bono ve her türlü kıymetli evrak
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Casus kamera ve dinleme cihazları
 • Canlı hayvanları

EK-3 – Finansal ve Özel Çalışma Şartları

İş bu Ek, ___ / ___/ _____ tarihinde imzalanmış olan, Satıcı iş Ortaklığı ve ilan Sözleşmesi ("Sözleşme") nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir.

Üyelik ve Ürün Sergileme Bedeli:  Websitesi'ne üyelik ve ürün sergileme ücrete tabi değildir. Ancak Websitesi'nde sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine veya DERYA BİLİŞİM GÜVENLİK TELEKOMİNİKASYON MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin belirlediği kullanım koşullarına göre göre ayrıca ücretlendirilecektir.

Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi:  Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; malın KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak olup, ilgili tutarlar sayfasında bulunan tabloda belirtilmiştir.

Maazalar Komisyonu oranları, kategorilere göre farklılıklar göstermektedir ve bu oranlar https://merchant.maazalar.com/#/commission-rates sayfasında yayınlanmıştır. Satıcı bu sözleşmeyi imzalayarak bu oranları gördüğünü ve onayladığını kabul etmiştir. Ayrıca Maazalar bahsi geçen oranları her zaman ve tek taraflı olarak değiştirmekle yükümlüdür. Satıcı, bu oranları daima takip etmekle yükümlü olduğunu ve değişen oranları bilmediğini iddia edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Yapılan satışın bedeli, maazalar.com ile sözleşme ile iş birliği belirlenmiş olan, Merkez bankası tarafından yetkilendirilmiş ve denetlenen ve 6493 sayılı yasaya göre faaliyet gösteren sanal pos ve ödeme Kuruluşu tarafından yapıldıktan sonra malın satış bedelini, malın tam ve zamanında tesliminin Alıcı'nın onayını ya da onay gerçekleşmemiş ise otomatik onay mekanizmasını takiben ( Alıcı, ürünü teslim aldıktan sonra 24 saat içinde onay vermez ise 24 saat sonunda ürüne onay verdi kabul edilir) 14 gün cayma hakkı sonrasındaki ilk 7 gün içinde, ödeme kuruluşu ve maazalar.com satıcı komisyonu mahsup edilmiş olarak, Satıcının aşağıda belirtmiş olduğu banka hesabına ödeyecektir. Bu hesabın detayları Satıcı'ya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır ve bu detaylarda olacak değişikliklerin bildirilmesi Satıcı'nın sorumluluğundadır.

Satıcı Hesap Detayları :

Hesap Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı:

IBAN No:

Cayma Hakkı, Malın İadesi ve Geri Ödeme: Teslim edilen ürüne yönelik olarak, Alıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kullanması halinde Satıcı , cayma hakkına yönelik iade kargo bilgisi bildiriminin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden "3 iş günü + 24 saat" içinde Alıcının talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreler ancak ilgili Alıcının onayıyla uzatılabilecek ve her halde 10 takvim gününü geçemeyecektir.

Sebep göstermeksizin ya da malın ayıplı olması sebebiyle cayma hakkını kullanılması halinde, Maazalar, tahsil ettiği komisyonu Satıcı'ya geri ödeyecektir. Olağan şartlarda Satıcı'dan ayrıca bir kesinti yapılmayacak olup, ancak bu satış işlemine yönelik olarak Maazalar nezdinde doğabilecek her türlü masraf, ödeme ve özellikle bankalara ödenmiş olan Kredi Kartı komisyon tutarları, söz konusu olması halinde, KDV'li olarak Satıcı'ya aynen yansıtılacaktır. Yapılan masraflar ilgili olarak Maazalar’ın beyanı esas alınır.

Diğer Şartlar:

Satıcının ilgili Mevzuat hükümlerini, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Maazalar, Sözleşme'yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal ihbar yoluyla feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti Satıcı 'dan derhal tahsil edebilecek ya da nezdindeki mevcut hesabından mahsup edebilecektir.

Satıcı, Maazalar’ın Websitesi üzerinden yapılan satışları arttırmaya yönelik olarak gerçekleştireceği reklam, pazarlama, tanıtım ve Maazalar tarafından verilecek sair hizmetlerden yararlanmayı talep ettiğini, bu tür hizmetlerin karşılığı olarak tamamlanan her ürün satışı başına aşağıda belirtilen oranlarda hizmet bedelinin Maazalar nezdinde bulunan cari hesabından mahsuben tahsil edileceğini ve bu hizmetlerden faydalanma koşullarının ve hizmetlerin zaman planlamasının ve sair tüm detaylarının Maazalar tarafından tek taraflı olarak belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cep Telefonu ve Televizyon kategorilerine dahil ürünlerde, tamamlanan her ürün satışından ürün bedelinin %0,60'ine denk gelen bir tutarda hizmet bedeli tahsil edilebilecektir.

Altın & Gümüş kategorisine dahil ürünlerde, tamamlanan her ürün satışından ürün bedelinin %0,10'ine denk gelen bir tutarda hizmet bedeli tahsil edilebilecektir

Yukarıda belirtilen kategoriler (Cep Telefonu, Televizyon ve Altın & Gümüş) haricindeki diğer tüm kategorilerde, tamamlanan her ürün satışından ürün bedelinin %0,70'sına denk gelen bir tutarda hizmet bedeli tahsil edilebilecektir.

İşbu Ek, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme şartlarına tabidir ve Sözleşme'nin feshiyle birlikte kendiliğinden son bulacaktır.

EK-4 – Satış ve İlan Koşulları

 • Satıcı, Sanal Mağazası'nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Satıcı, Sanal Mağaza'sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2'de yer alan ''Yasaklı Ürünler Listesi"nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı'nın EK-2'de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı MAAZALAR'a yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır.
 • Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı'nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır
 • Satıcı , MAAZALAR'ın önceden yazılı rızası alınmaksızın Websitesi'nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, MAAZALAR'a veya Alıcılar'a spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.
 • Satıcı, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi'ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi'ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı , vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla MAAZALAR tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca Websitesi'ndeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
 • Satıcı, Alıcılar'la Websitesi'nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, MAAZALAR mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar'a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, Sanal Mağazası'nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.
 • Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. MAAZALAR, Satıcı'nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi'nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı'ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. MAAZALAR tarafından Satıcı'nın herhangi bir ürün veya hizmet hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, MAAZALAR ilgili ürün veya hizmeti Websitesi'nden kaldırma hakkına sahiptir.

Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder

 • Satıcı, faaliyetlerini iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, MAAZALAR'ın iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda MAAZALAR'ın kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Satıcı, maazalar.com markası başta olmak üzere MAAZALAR'ın ve iştiraklerinin sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını satıcı veya sanal mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet ve hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.

EK-5 – Aynı Gün Kargo

Tanımlar :

Sipariş : maazalar.com’da satıcının sergilediği ürün veya ürünler için, alıcının ödemesini yaparak, teslimat sürecini başlatmasıdır.

Aynı Gün Kargo : maazalar.com üzerinden sipariş alan satıcının, aynı iş günü içerisinde siparişi kargoya verme işlemidir.

Satıcı, Mağaza Paneli’nde Alıcıya, ürünü teslim ettiğini belirtecektir.

Eğer ürün teslimi sırasında ürünü alıcı teslim almaz ise, itiraz ederse veya alıcı adresinde bulunmaz ise Satıcı, Mağaza Paneli’nde uygun seçimi yaparak maazalar.com’a bildirecektir ve müşteri de, ürünü almadığını maazalar.com siparişlerim ekranında belirtirse, maazalar.com aracılığı ile alıcıya ücret iadesi yapılacak ve satıcıya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Eğer, Satıcı Aynı Gün Kargo uygulamak üzere yukarıdaki koşulları sağlar ve buna rağmen gelen siparişin, 24 saat içinde tamamını veya bir kısmını kargoya teslim edemez ise siparişin teslim edilemeyen kısmının KDV dahil tutarının %10’u her bir gecikme günü için kesinti olarak satıcıya fatura edilecektir. ve ilk 24 saatten sonra da, en fazla iki kez olmak üzere gecikme kesintisi olarak satıcıya fatura edilecek ve sonra sipariş iptal edilmiş kabul edilecektir. Bu tutarlar 7 iş günü içinde satıcı tarafından Maazalar’a ödenecektir.

Satıcı, siparişi iptal ederse ve/veya teslim edemeyeceğini bildirirse, oluşmuş olan gecikme kesintilerine ek olarak, siparişin KDV dahil tutarının %10’u iptal kesintisi olarak, satıcıya fatura edilecektir.

EK-6 – İade Koşulları

Alıcı, (yasaların cayma hakkına müsaade ettiği ürünler için) Maazalar’dan satın aldığı ürünü, kargodan teslim aldığı günden itibaren 14 gün içinde Maazalar’a başvurarak, iade koşulları dahilinde kargo bedeli ödemeden ücretsiz olarak iade edebilir.

Her ne sebep ile olursa olsun, Alıcı tarafından iade edilen ürünün, iadesi için oluşan kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

Ürünlerin cayma hakkı dâhilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün orijinal kutusunda ve içinde bulunan ambalajlara zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının yanı sıra, varsa hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerle birlikte aynı anda hasarsız ve eksiksiz gönderilmesi gerekir. Satın alınan yazılım ve/veya oyun CD'si ile beraber satılan ürün paketlerinin içindeki yazılım/oyun CD'sinin açılması halinde, cayma hakkı kapsamında iade alınamaz.

Cayma hakkının geçerli olmadığı ürünler ve hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler (Chipgold, ziynet altın ile diğer altın ürünleri).
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler (Fidan vb.)
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek - içecek tedariği ve eğlence veya dinlenme amacına yönelik hizmetler
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar (Telefon kontör siparişleri, dijital kodlar vb.)
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler (Montaj vb.)

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Aksi halde iade alınamamaktadır:

 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler (Bilgisayar sarf malzemeleri (Toner, kartuş, şerit vb. her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler)
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler (İç çamaşırı, mayo, kozmetik, kulaklık vb.).
 • Kurulum gerektiren ürünler mutlaka yetkili servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan ürünler garanti kapsamı dışında kalabilir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilir.

EK-7 – Kişisel Verilerin Korunması Şartları, Bilgilendirme ve Muvafakatname

DERYA BİLİŞİM GÜVENLİK TELEKOMİNİKASYON MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Derya Bilişim“) olarak kişisel veri gizliliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla imza yetkililerinin birtakım verileri Derya Bilişim tarafından işlenmektedir.

Aydınlatma Yükümlülüğü: Kanun kapsamında Derya Bilişim veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile Derya Bilişim kişisel ve finansal bilgilerinizi ya da kurumunuzun yetkili temsilcilerine, yöneticilerine, denetçilerine, yönetim kurulu üyelerine ait bilgileri kaydedecek, saklayacak, tarafınıza sunduğumuz hizmetleri devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; Maazalar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Sözleşme kontrollerinin yapılabilmesi, imza yetkililerinin kontrolü, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ticari faaliyetlerinin ve Hizmetler’in geliştirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Derya Bilişim Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Yürürlükteki mevzuatımızın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile diğer üçüncü kişilerdir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları: Derya Bilişim’e başvurarak; a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname, Derya Bilişim ile imzalamış olduğunuz Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Derya Bilişim’in meşru menfaati kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin yurtiçi ve yurtdışında olması nedeniyle bu sistemlerin sağlayıcı firma ve iş ortaklarıyla paylaşılmasını kabul ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1 Satıcı veri işleyen sıfatı ile Maazalar ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Satıcı, Maazalar adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

 • Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve Maazalar’ın tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, Maazalar’ın belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,
 • Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu 7. Maddedeki yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,
 • Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak Maazalar’ın menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda Maazalar’ı derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği Maazalar’a vermeyi ve Maazalar ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak Maazalar tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,
 • İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

Kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu ek şartlar, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MUVAFAKATNAME

Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımıza/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin bütünün tarafımıza uygulanmasını kabul ederim/ederiz.

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

www.maazalar.com internet sitesinin faaliyetlerini Yeşilce Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Dalgıç Sk. No:11, 34418 Kâğıthane/İstanbul Türkiye adresinde bulunan DERYA BİLİŞİM GÜVENLİK TELEKOMİNİKASYON MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Bundan sonra Maazalar olarak anılacaktır")

www.maazalar.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. TANIMLAR

Maazalar: DERYA BİLİŞİM GÜVENLİK TELEKOMİNİKASYON MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

www.maazalar.com: Mülkiyeti Maazalar’a ait olan ve Maazalar’ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla Satıcı Üye ile Üye’leri www.maazalar.com üzerinden buluşturarak Satıcı’ların www.maazalar.com aracılığıyla gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli, (İşbu sözleşmede “Web Sitesi” olarak da anılacak olup, bu terim hem www.maazalar.com internet sitesini hem de Maazalar mobil uygulamasını ifade eder)

Üye: www.maazalar.com internet sitesine,  göre satışı yasal olan ürünleri/hizmetleri satın almak için üye olan internet kullanıcısı,

Satıcı Üye: www.maazalar.com internet sitesine,  göre satışı yasal olan ürünleri satmak için üye olan Ve Maazalar ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi,

Satış Noktası / Mağaza:  www.maazalar.com internet sitesi üzerinden, www.maazalar.com kriterlerine göre, ulusal ve uluslararası tüm mevzuatlara göre satış yapmasında mahsur olmayan gerçek veya tüzel kişilerin satış yaptığı veya sattığı ürünleri sergilediği, www.maazalar.com’un bir parçası olan online internet sitesini,

Üyelik Sözleşmesi: :  www.maazalar.com internet sitesine Üye olanlar için üyelik koşullarının tanımlandığı işbu sözleşmeyi, ifade eder.

 • Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu, Maazalar’ın sahip olduğu internet sitesi www.maazalar.com’un parçası olan Online internet sitesi yani Mağaza yardımı ile satış ve hizmet sunan işletmelerden, Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Maazalar bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. Maazalar, Üye’ler tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 • Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının (Üye adayının) 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üye, Web Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Maazalar’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, Maazalar tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Maazalar’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Maazalar’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Ayrıca Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması halinde Maazalar, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir satış için Maazalar’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.
 • Üye www.maazalar.com internet sitesini kullanırken Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve ulusal ve uluslararası tüm mevzuata riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
 • Üye, www.maazalar.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye ayrıca; Web Sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
 • Web Sitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
 • Web Sitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin; Web Sitesi'ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Web Sitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;
 • Web Sitesi'nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.
 • www.maazalar.com internet sitesinde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Maazalar’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Mazalar'ın, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca Maazalar gerek bu sebeplerle gerekse de hiçbir gerekçe bildirmeksizin, Üye yorumlarını tümüyle silebilir, kaldırabilir, kaldırılmasını isteyebilir ve hatta Üye’nin hesabını geçici olarak askıya alabileceği gibi tamamen kaldırarak Üye’nin üyeliğini sonlandırabilir.
 • Maazalar, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.maazalar.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Maazalar’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 • Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 • İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Maazalar’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Maazalar’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • Maazlar'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri imha etme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Maazalar'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • www.maazalar.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Maazalar mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 • Maazalar tarafından www.maazalar.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 • Maazalar kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Maazalar, üyenin www.maazalar.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 • Maazalar’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Maazalar’da ve Derya Bilişim Güvenlik Telekominikasyon Mühendislik Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (DB) iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Maazalar’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DB iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Maazalar ve DB iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, DB iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Maazalar ve DB iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Maazalar ve DB iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Maazalar ve DB iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.maazalar.com/aydinlatma-metni  adresinden ulaşabilir.
 • Maazalar, üyenin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Maazalar’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Maazalar ve www.maazalar.com internet sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde, açıklayabilir.
 • Maazalar web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı zararlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Maazalar Web Sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • Maazalar, www.maazalar.com internet sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.maazalar.com sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 • Taraflar, Maazalar’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 • Maazalar, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “İletişim Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
 • Ödeme Koruma Sistemi’ne göre Üye ürünü teslim alıp inceler ve 24 saat içinde iade sürecini başlatmaz ise 24 saat sonunda ürüne onay verdiği kabul edilir. Ürünün teslimi ile ilgili kargo şirketinin kayıtları, Alıcı’nın ürünü teslim alması hakkındaki geçerli kayıttır.  Bu onay’dan sonra Maazalar’da yapılan alışverişte Üye’nin yaptığı ödeme Satıcı Üye’nin hesabına aktarılır.
 • Cayma hakkının kullanılmasında, taraflar arasındaki, “Mesafeli Satış Sözleşmesinde” yer alan hükümler uygulanır.
 • Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Üye’nin, üyeliğini iptal etmesi veya Maazalar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Maazalar, Üye’nin üyelik sözleşmesini herhangi bir geçerli sebep göstermesine/bildirmesine gerek olmaksızın her zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 • İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı esas alınır. Uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • Fikri Mülkiyet Hakları

Maazalar ticari markaları, logoları veya Web Sitesi’nin tasarımı, yazılım kodları ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, ticari bilgi ve know-how'a dair tüm hakları münhasıran Maazalar’a aittir.  Üye, Maazalar’a ait olan ve yukarıda sayılsın ya da sayılmasın Maazalar’ın fikri mülkiyetinde olan unsurların hiçbirini ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz.

 • Değişiklikler ve Ayrılabilirlik

Maazalar işbu Sözleşme’deki şartlardan bir kısmını veya tamamını tek taraflı iradesiyle ve yalnızca Web Sitesi üzerinden ilan ederek değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Sözleşmenin herhangi bir hüküm veya maddesinin uygulanacak mevzuat veya ticari uygulama bağlamında hukuka aykırı, geçersiz veya batıl addedilmesi halinde, söz konusu madde veya hüküm, bu Sözleşmenin geri kalan maddelerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu tür bir geçersizlik durumunda, Taraflar geçersiz addedilen hüküm veya madde ile amaçlanan hedefin gerçekleştirilmesini sağlayacak ve mevzuata veya ilgili ticari uygulamaya uygun bir hüküm tesis etmek için müzakereler gerçekleştireceklerdir.

 • Mücbir Sebep

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 • Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Fax:

Müşteri Hizmetleri Telefon:

Mersis Numarası:

1.2. ALICI('TÜKETİCİ'):

ALICI

Adı/soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Email:

Tarih :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’nin www.maazalar.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri.

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri

Adet

Satış Bedeli (KDV dahil toplam Türk Lirası)

3.2- Ödeme Şekli :

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ayrıca, Kredili satış imkanının Bankalar tarafından sadece Banka Müşterisi olan TÜKETİCİ’ye sağlanması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi verme ve detaylı ödeme planınızın oluşturulması Bankanız inisiyatifindedir.

3.4 - İade Prosedürü:

TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile TÜKETİCİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, TÜKETİCİ ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka TÜKETİCİ’ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların TÜKETİCİ’nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. TÜKETİCİ’nin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve TÜKETİCİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, TÜKETİCİ’den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Kredi yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3.5- Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi :

Paketleme, kargo ve teslim masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti -TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile TÜKETİCİ’nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında TÜKETİCİ’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ’nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 4- CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.maazalar.com ‘da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki iade linki ile gerçekleştirebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünün tarafınıza teslim edildiği kargo firması olup, www.maazalar.com ‘da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki iade seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 7. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 8. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 9. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 10. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 11. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

TÜKETİCİ’nin “Alışveriş Kredisi” ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, TÜKETİCİ, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ’nin SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayması, Banka ile arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’ni otomatikman SONA ERDİRMEYECEKTİR. TÜKETİCİ’nin, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nden cayması için cayma talebini Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nde belirtilen süreler içerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka’ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, TÜKETİCİ tarafından Banka’ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ile TÜKETİCİ arasındaki kredi ilişkisi ile ilgili SATICI’nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. TÜKETİCİ, www.maazalar.com internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

5.3- Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

5.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halinde veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürünler SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.8- 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

5.9- Satışı ilgili mevzuatlar gereği resmi merciler nezdinde gerçekleştirilecek resmi işlemler ile tamamlanması öngörülen ürünler için Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi bir ön protokol niteliğindedir. Bu ürünlerin toplam bedeli, ödeme şekli ilgili Kampanya Şartlarında ve/veya Ürün Açıklamalarında belirtilecek olup, bu bedele satışa ilişkin resmi işlemlerin tamamlanması sırasında ortaya çıkacak masraflar dahil değildir. Söz konusu masraflar TÜKETİCİ tarafından resmi işlemlerin yerine getirilmesi esnasında ödenecektir. Bu satışlar, toplam bedelin TÜKETİCİ tarafından SATICI’ya ödenmesi ve resmi merciler nezdinde resmi işlemlerin yerine getirilmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Bu kapsamda cayma hakkı, kargo / teslimat ve benzeri nitelikteki uygulama alanı bulunmayan hükümler bu ürünler için geçerli olmayacaktır.

MADDE 6- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI :

ALICI('TÜKETİCİ') :

Tarih :

İptal ve İade Şartları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

 1. “maazalar.com” üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri aksi bir durum bildirilmediği takdirde alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz varsa hediye ürünler ve siparişte belirtilen niteliklere uygun bir biçimde varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkânsızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya ve maazalar.com’a bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır, bu durumda Alıcı’nın banka ile görüşmesi gerekmektedir.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. Alıcı; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

1. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI:

ADRES:

EPOSTA:

TELEFON:

FAKS:

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 1. 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ............, ........., bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.